Kolaudácia: február 2024

FINANCOVANIE KÚPY APARTMÁNU V 3 KROKOCH

Po výbere Vášho vysnívaného apartmánu Váš čaká nasledovný postup:

1.

Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve obsahuje údaje zo stavebného povolenia, projektovej dokumentácie a katastra nehnuteľností. Rieši predmet kúpy, určenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach apartmánového domu, termín dokončenia apartmánu a jeho kolaudácie, spôsob a termíny zaplatenia kúpnej ceny a ostatné práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho.

2.

Podpis kúpnej zmluvy

Po dokončení stavebných prác predloží investor na Obecný úrad Terchová, stavebný úrad, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Po jeho vydaní podá investor na Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor, žiadosť o zápis skolaudovaných apartmánov do katastra nehnuteľností. Podpisom kúpnej zmluvy, návrhu na vklad vlastníckeho práva a potvrdením o úplnej úhrade kúpnej ceny apartmánu dôjde prostredníctvom zápisu v katastri nehnuteľností k prevodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho.

3.

Odovzdanie kľúčov od apartmánu novému vlastníkovi OD 3/2024

1.

* Splátka vo výške 30 % z kúpnej ceny apartmánu

2.

* splátka vo výške 70 % z kúpnej ceny apartmánu

3.
1.

Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve obsahuje údaje zo stavebného povolenia, projektovej dokumentácie a katastra nehnuteľností. Rieši predmet kúpy, určenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach apartmánového domu, termín dokončenia apartmánu a jeho kolaudácie, spôsob a termíny zaplatenia kúpnej ceny a ostatné práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho.

2.

Podpis kúpnej zmluvy

Po dokončení stavebných prác predloží investor na Obecný úrad Terchová, stavebný úrad, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Po jeho vydaní podá investor na Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor, žiadosť o zápis skolaudovaných apartmánov do katastra nehnuteľností. Podpisom kúpnej zmluvy, návrhu na vklad vlastníckeho práva a potvrdením o úplnej úhrade kúpnej ceny apartmánu dôjde prostredníctvom zápisu v katastri nehnuteľností k prevodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho.

3.

Odovzdanie kľúčov od apartmánu novému vlastníkovi

OD 11/2022

* Rezervačný poplatok 5.000,- Eur

* Splátka vo výške 30 % z kúpnej ceny apartmánu

* splátka vo výške 70 %

2/2024

* splátka vo výške 20 % (50 %) z kúpnej ceny apartmánu znížená o sumu rezervačného poplatku

OD 3/2024

1.

Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve obsahuje údaje zo stavebného povolenia, projektovej dokumentácie a katastra nehnuteľností. Rieši predmet kúpy, určenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach apartmánového domu, termín dokončenia apartmánu a jeho kolaudácie, spôsob a termíny zaplatenia kúpnej ceny a ostatné práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho. » Splátka vo výške 30 % z kúpnej ceny apartmánu

2.

Podpis kúpnej zmluvy

Po dokončení stavebných prác predloží investor na Obecný úrad Terchová, stavebný úrad, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Po jeho vydaní podá investor na Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor, žiadosť o zápis skolaudovaných apartmánov do katastra nehnuteľností. Podpisom kúpnej zmluvy, návrhu na vklad vlastníckeho práva a potvrdením o úplnej úhrade kúpnej ceny apartmánu dôjde prostredníctvom zápisu v katastri nehnuteľností k prevodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho. » Splátka vo výške 70 % z kúpnej ceny apartmánu

3.

Odovzdanie kľúčov od apartmánu novému vlastníkovi | 3/2024

KONTAKTUJTE NÁS

    PROJEKT POD ZÁŠTITOU SPOĽAHLIVÉHO A STABILNÉHO DEVELOPERA

    Developerské projekty: