Začiatok predaja: november 2022

FINANCOVANIE KÚPY APARTMÁNU V 5 KROKOCH

Po výbere Vášho vysnívaného apartmánu Váš čaká nasledovný postup:

1.

Podpis rezervačnej zmluvy

Týmto krokom si klient zaistí, že investor vyradí daný apartmán z ponuky voľných apartmánov a nebude ho ponúkať iným záujemcom do nadobudnutia právoplatného stavebného povolenia (6/2023). Rezervačný poplatok vo výške 5.000,- € je klient povinný uhradiť do 3 dní od podpisu rezervačnej zmluvy. V prípade, že investor v stanovenej lehote nezíska právoplatné stavebné povolenie, klient má právo od rezervačnej zmluvy odstúpiť a rezervačný poplatok mu bude v plnej výške vrátený.

2.

Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve obsahuje údaje zo stavebného povolenia a projektovej dokumentácie, rieši predmet kúpy, určenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach apartmánového domu, termín dokončenia apartmánu a jeho kolaudácie, spôsob a termíny zaplatenia kúpnej ceny a ostatné práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho.

3.

Zápis rozostavaného apartmánu do katastra nehnuteľností

V zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zabezpečí investor vybudovanie a zapísanie rozostavaných apartmánov do katastra nehnuteľností. Následne bude klient vyzvaný na úhradu prislúchajúcej časti kúpnej ceny apartmánu.

4.

Podpis kúpnej zmluvy

Po dokončení stavebných prác podá investor na stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Po jeho vydaní a správoplatnení podá investor žiadosť o zápis skolaudovaných apartmánov do katastra nehnuteľností. Podpisom kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva dôjde prostredníctvom zápisu v katastri nehnuteľností k prevodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho.

5.

Odovzdanie kľúčov od apartmánu novému vlastníkovi

1.

OD 11/2022

* Rezervačný poplatok 5.000,- Eur

2.

6/2023

* Splátka vo výške 40 % z kúpnej ceny apartmánu

3.

9/2023

* splátka vo výške 40 % z kúpnej ceny apartmánu

4.

2/2024

* splátka vo výške 20 % z kúpnej ceny apartmánu znížená o sumu rezervačného poplatku

5.

OD 3/2024

1.

Podpis rezervačnej zmluvy

Týmto krokom si klient zaistí, že investor vyradí daný apartmán z ponuky voľných apartmánov a nebude ho ponúkať iným záujemcom do nadobudnutia právoplatného stavebného povolenia (6/2023). Rezervačný poplatok vo výške 5.000,- € je klient povinný uhradiť do 3 dní od podpisu rezervačnej zmluvy. V prípade, že investor v stanovenej lehote nezíska právoplatné stavebné povolenie, klient má právo od rezervačnej zmluvy odstúpiť a rezervačný poplatok mu bude v plnej výške vrátený.

2.

Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve obsahuje údaje zo stavebného povolenia a projektovej dokumentácie, rieši predmet kúpy, určenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach apartmánového domu, termín dokončenia apartmánu a jeho kolaudácie, spôsob a termíny zaplatenia kúpnej ceny a ostatné práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho.

3.

Zápis rozostavaného apartmánu do katastra nehnuteľností

V zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zabezpečí investor vybudovanie a zapísanie rozostavaných apartmánov do katastra nehnuteľností. Následne bude klient vyzvaný na úhradu prislúchajúcej časti kúpnej ceny apartmánu.

4.

Podpis kúpnej zmluvy

Po dokončení stavebných prác podá investor na stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Po jeho vydaní a správoplatnení podá investor žiadosť o zápis skolaudovaných apartmánov do katastra nehnuteľností. Podpisom kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva dôjde prostredníctvom zápisu v katastri nehnuteľností k prevodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho.

5.

Odovzdanie kľúčov od apartmánu novému vlastníkovi

OD 11/2022

* Rezervačný poplatok 5.000,- Eur

6/2023

* Splátka vo výške 40 % (15 %) z kúpnej ceny apartmánu

9/2023

* splátka vo výške 40 % (35 %) z kúpnej ceny apartmánu

2/2024

* splátka vo výške 20 % (50 %) z kúpnej ceny apartmánu znížená o sumu rezervačného poplatku

OD 3/2024

1.

Podpis rezervačnej zmluvy | od 11/2022

Týmto krokom si klient zaistí, že investor vyradí daný apartmán z ponuky voľných apartmánov a nebude ho ponúkať iným záujemcom do nadobudnutia právoplatného stavebného povolenia (6/2023). » Rezervačný poplatok vo výške 5.000,- € je klient povinný uhradiť do 3 dní od podpisu rezervačnej zmluvy. V prípade, že investor v stanovenej lehote nezíska právoplatné stavebné povolenie, klient má právo od rezervačnej zmluvy odstúpiť a rezervačný poplatok mu bude v plnej výške vrátený.

2.

Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve | 6/2023

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve obsahuje údaje zo stavebného povolenia a projektovej dokumentácie, rieši predmet kúpy, určenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach apartmánového domu, termín dokončenia apartmánu a jeho kolaudácie, spôsob a termíny zaplatenia kúpnej ceny a ostatné práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho. » Splátka vo výške 40 % z kúpnej ceny apartmánu.

3.

Zápis rozostavaného apartmánu do katastra nehnuteľností | 9/2023

V zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zabezpečí investor vybudovanie a zapísanie rozostavaných apartmánov do katastra nehnuteľností. Následne bude klient vyzvaný na úhradu prislúchajúcej časti kúpnej ceny apartmánu. » Splátka vo výške 40 % z kúpnej ceny apartmánu.

4.

Podpis kúpnej zmluvy | 2/2024

Po dokončení stavebných prác podá investor na stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Po jeho vydaní a správoplatnení podá investor žiadosť o zápis skolaudovaných apartmánov do katastra nehnuteľností. Podpisom kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva dôjde prostredníctvom zápisu v katastri nehnuteľností k prevodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho. » Splátka vo výške 20 % z kúpnej ceny apartmánu znížená o sumu rezervačného poplatku.

5.

Odovzdanie kľúčov od apartmánu novému vlastníkovi | 3/2024

KONTAKTUJTE NÁS

    PROJEKT POD ZÁŠTITOU SPOĽAHLIVÉHO A STABILNÉHO DEVELOPERA

    Developerské projekty: